FontAwesomeConfig = { searchPseudoElements: true };
envelope

מסנני חול 

לנו בהידרה חשוב לעזור לכם לשמור על בריכה נקייה, על מנת לשמור על בריאות המשפחה והמתרחצים בה. גם בבריכה ביתית חייבים לבצע עבודות תחזוקה ולשמור על מספר כללים: שמירה על רמת כלור מאוזנת, הקפדה על בדיקות שבועיות וכן סינון  מי הבריכה. ישנם מספר סוגי מערכות סינון ,הנפוצה ביותר הינה ע"י מסנן חול לבריכה.

מסנן חול הינו דרך קלה ופשוטה לשמור על בריכה נקייה וצלולה. מסנן החול נשמר לאור זמן ואין צורך בשטיפה או החלפה של סננים פנימיים. בשיטת סינון ע"י מסנן חול, משאבת מים שנבחרה ע"י אנשי מקצוע שלנו, תזרים מי בריכה למסנן. את המסנן ממלאים בחול/זכוכית, לכלוך כמו: עלים, חצץ, אצות ואפילו חרקים , נעצרים ונאספים במסנן. בשלב הראשון החלקיקים הקטנים יעברו אך במשך הזמן ככל שיתאסף יותר לכלוך הם יעצרו גם. בהמשך כאשר כמויות גדולות של לכלוך ממלאות את המסנן הוא מתחיל להיסתם, נראה שפעולת הסינון פחות יעילה והמים לא יהיו נקיים וצלולים כמו בהתחלה. בשלב זה יש לבצע תחזוקה למסנן ,שטיפת החול/זכוכית והוצאת הלכלוך.

איך נבצע שטיפה?

א. הפסק משאבה.
ב. הזז ידית עם כיוון השעון ממצב (1) למצב(4).
ג. הפעל משאבה למשך 3-5 דקות או עד שתראה שכוסית בדיקה נקייה מלכלוך.
ד. הפסק משאבה והזז את הידית עם כיוון השעון ממצב(4) למצב (6).
ה. הפעל משאבה למשך 2 דקות.
ו . הפסק משאבה. ז. הזז ידית ממצב (6) למצד (1). 
ח. הפעל משאבה –תהליך סינון רגיל.

ברז בורר-6 מצבי

  1. סינון/ FILTER-מצב קבוע משאבה עובדת.
  2. ריקון לביוב/WASTE.
  3. סגור/CLOSED-לחורף.
  4. שטיפה הפוכה/ BACKWASH-ניקוי מסנן.
  5. סחרור מי בריכה ללא סינון /RINSE.
  6. הידוק לאחר  שטיפה הפוכה  /RECIRCULATION.

 חול או זכוכית? 


זכוכית  זכוכית     חולחול

כיום גובר השימוש בזכוכית במקום בחול.

יתרונות- - הזכוכית יעילה יותר בסינון המים כיוון שהיא יכולה לעצור חלקיקים הרבה יותר קטנים. הסינון יהיה יעיל יותר וכך נבצע פחות שטיפות ונחסוך עבודה, עלויות חשמל ועלויות מים. כמובן גם שבריכה נקייה יותר חוסכת בשימוש בכימיקלים. -יתרון נוסף לשימוש בזכוכית הוא תדירות ההחלפה הנמוכה שלה. בעוד שאת החול נחליף בין 3-6 שנים. את הזכוכית נחליף בין 5-9 שנים. -הזכוכית פחות צפופה מהחול ולכן נזדקק ל-10% פחות חומר -שטח הפנים של הזכוכית חלק יותר כך שהחיידקים פחות יכולים להיתפס בו -הזכוכית אומנם יותר יקרה מהחול ולכן העלויות הראשונות יהיו קצת יותר גבוהות , אך בשל אורך החיים הארוך שלה נקבל חיסכון בטווח ארוך.

חסרונות- עלות המלח יקרה יותר מעלות החול


החלפת חול /זכוכית למסנן

למרבה הצער, בשלב מסוים אפילו שטיפות חוזרות לא יגרמו למסנן לפעול ביעילות לנצח ונצטרך להחליף את החול /זכוכית שבמסנן.
החלפת החול/זכוכית אינה פעולה קשה וניתן לבצע אותה לבד וללא צורך באיש מקצוע.
1. נבצע שטיפה הפוכה/  BACKWASH.
2. נשחרר את טבעת ההידוק ונפתח את הפתח העליון של המסנן.
3.נפתח את פתח הניקוז שבתחתית המסנן, כדי לשחרר את המים שבתוכו.
4.נוציא את החול שבתוך המסנן (ניתן להיעזר בשואב) ונבדוק את תקינות החלקים.
5.נמלא את המסנן ב-1/2 גובה מים.
6.נמלא את המסנן בחול/זכוכית חדש, בהתאם לגודל המסנן (* ראה טבלה מצורפת).
7.נסגור את המסנן.
8. נבצע שטיפה אחורית/BACKWASH נוספת.
9. נעביר את המסנן למצב סינון. 

* חשוב בזמן החלפת מצבים יש לדאוג לכיבוי המשאבה

קוטר מסנן כמות חול  נדרשת
400 50  ק"ג
500 120 ק"ג 
600 150 ק"ג
750 270  ק"ג

                 

* זכוכית ניתן למלא כ-10% פחות