FontAwesomeConfig = { searchPseudoElements: true };
envelope

פרסוסטטים מיכניים

סוגר ופותח מעגל חשמלי בנקודות לחץ שניתן לכוון ידנית וכך מפעיל ומפסיק את פעילות המשאבה.
הפרש מינימאלי בין הפסקה להפעלה כ 1 אטמ', יש להפעילו כנגד מיכל התפשטות.
סוגר מעגל חשמלי כאשר הלחץ במערכת יורד לנקודה התחתונה שכיוונו ומנתק בנקודה הגבוהה.

חיסרון: לחץ ברשת עולה ויורד (לחץ משתנה)

יתרון: מאפשר הפסקת פעולת המשאבה כאשר אין צריכה או כאשר הצריכה קטנה מאוד.

יןחיל

נציגים בלעדיים של החברות המובילות

slider
slider
רוצים לדעת עוד? השארו פרטים ונחזור בהקדם