FontAwesomeConfig = { searchPseudoElements: true };
envelope

המשאבה הצנטריפוגלית מתאימה כמעט לכל נוזל בעל צמיגות נמוכה ואף עבור נוזל המכיל מוצקים מרחפים כמו מי שפכים, כמובן בהתאמת מאיץ נכון למשימה זו. המשאבה הצנטריפוגלית הינה סוג המשאבה הנפוץ ביותר בעולם. עקרון פעולתה פשוט, יעילותה נבחנה והוכחה רבות, זו משאבה אמינה, יעילה ובאופן יחסי זולה לייצור. המשאבה הצנטריפוגלית משמשת בתעשייה, בחקלאות, במגוון תשתיות אזרחיות וכמובן שגם בתחום בריכות השחייה. קיים מגוון רחב של וריאציות המבוססות על עקרון המשאבה הצנטריפוגלית אשר רובן מכילות את הרכיבים ההידראוליים הבסיסיים של המשאבה. משאבה צנטריפוגלית הינה מכשיר ההופך אנרגיית הנעה (הנמסרת על ידי המנוע) לאנרגיה קינטית בנוזל הנשאב, על ידי הזרמתו המואצת דרך חלק הנקרא מאיץ המשאבה. מתן מהירות הזרימה לנוזל הינו הפיכת האנרגיה המכנית (סיבובית) המתקבלת מהמנוע, לאנרגיה קינטית (תנועה) בנוזל. כמות האנרגיה המועברת לנוזל מתאימה למהירות ההיקפית של המאיץ והיא תלויה בשני גורמים:

 • בקוטר המאיץ
 • במהירות הסיבוב

ככל שמהירות הנוזל גבוהה יותר, האנרגיה הקינטית שהועברה אליו גדולה יותר. האנרגיה הקינטית של הנוזל היוצא מהמאיץ, נרתמת על ידי היווצרות ההתנגדות לזרימה על ידי המבנה הלולייני (בעל תעלה מתרחבת) של גוף המשאבה, הלוכד את הנוזל ומאט את הזרימה.

משאבה הצנטריפוגלית

האטת הזרימה נגרמת עקב העובדה שאותה כמות נוזל נאלצת לעבור (באותה יחידת זמן) דרך החתך הצר (מהירות זרימה גבוהה) ולהמשיך דרך חתך רחב יותר ויותר עד ליציאה. כאשר יורדת מהירות הזרימה בתוף גוף המשאבה, הופכת האנרגיה הקינטית לאנרגיה פוטנציאלית (המתנגדת לזרימה). כלומר, וכאן הנקודה העיקרית אליה שימו לב: משאבה אינה יוצרת לחץ, היא יוצרת זרימה. לחץ הוא מדידה של ההתנגדות לזרימה (אנרגיה פוטנציאלית). בחירת משאבה כלי ראשון לבחירת המשאבה הינן עקומות הביצועים המסופקות על היצרן.

 1. עקום עומד – ספיקה בעזרתו נבחר את גודל המשאבה
 2. עקום יעילות ב-% לצורך חישוב ההספק הדרוש בנקודת העבודה
 3. עקומות ההספק ב- KW העקום המסופק מתאים לנוזל מים – מ"ס = 1
 4. עקום NSPHr

עקום NSPHr

לאחר שקבענו את גודל המשאבה ומצאנו את הספק המנוע, עלינו לבדוק כיצד המשאבה תתפקד בנקודות העבודה שבחרנו: עקום NPSH, חשיבותו גבוהה לחישוב העומד הדרוש ביניקה כאשר:

 • טמפרטורת הנוזל גבוהה
 • הנוזל נדיף
 • הספיקה גבוהה (נקודת עבודה בצד הימני של עקום הביצועים)
 • מפלס הנוזל נמוך מהמשאבה
 • צנרת היניקה ארוכה או בקוטר קטן מהדרוש

  מגוון סוגי המשאבות הצנטריפוגליות מאפשר בחירה והתאמה מיטבית של סוג המשאבה אל היישום הנדרש.

 • סחרור וחיטוי מי בריכות שחייה.
 • מפלי מים ומזרקות
 • העברת דלקים ושמנים
 • העברת כימיקלים
 • העברת ופינוי שפכים או ניקוז מי נגר עילי.

אנו בהידרה משווקים את כל סוגי המשאבות ונשמח לסייע במתן ייעוץ מקצועי לבחירת המשאבה המתאימה ביותר לדרישתכם ולתקציב העומד לרשותכם. התקשרו אלינו 03-5566066 ונשמח לעזור.