FontAwesomeConfig = { searchPseudoElements: true };
envelope

לוחות פיקוד מובנים להנעת משאבות במגוון אפשרויות פיקוד

לוח פיקוד חשמלי מהווה חלק במערכת חשמלית אשר מספק מתח למוצר החשמלי המפוקד ובתנאים מסויימים גם מקיים מערכות הגנה על המוצר החשמלי, כמו גם התניות עבודה על פי משטר עבודה מוכתב מראש. 
הלוחות יכולים להיות ליישומים ביתיים או תעשייתים,אך הם חולקים תכונות משותפות המובנות על פי הצרכים הנדרשים.
לוחות הפיקוד של חב' FourGroup מציעים לוחות משני סוגים מרכזיים:
לוח פיקוד אלקטרוני- המכיל כרטיס אלקטרוני אחד המכיל את מירב הפונקציוצ הנדרשות.לוחות אלה נחלקים לפי מספר המשאבות המופקדות והן על פי סוגי הפיקוד.
לוחות פיקוד אלקטרומכניים- המכילים מגוון רכיבים חשמליים כגון:ממסרים, מגענים,בוררים.הדגמים נחלקים לפי מספר המשאבות המופקדות והספקן. הדגמים מותאמים למשאבה אחת עד שלוש בצורות הנעה שוניות-ישיר לקו,התנעת כוכב משולש,מתנע רך וכו'.

נציגים בלעדיים של החברות המובילות

slider
slider
רוצים לדעת עוד? השארו פרטים ונחזור בהקדם