FontAwesomeConfig = { searchPseudoElements: true };
envelope

אם החלטתם לא להתקין משאבת חום ולסגור את הבריכה בחודשי החורף, עליכם לדעת שגם בחורף יש לטפל בה, כדי שבתחילת העונה לא נצטרך לעבוד קשה בניקיון ולהשקיע כסף רב בחידושה. בנוסף הבריכה עלולה לייצר אצות וחיידקים ולגרום למחלות. טיפים לחורף המתקרב:
1.יש לנקות את הקירות ובקרקעית מאצות ע"י מברשת ולנקות את הסקימירים מעלים
2.לבדוק בעזרת מכשיר בדיקה-טסט קיט את איכות המים רמת הPH צריכה להיות בטווח 7.2-7.6 רמת הכלור סביב 4PPM אם יש צורך יש להוסיף כימיקלים לאזן את הבריכה
3.יש לתת מכת כלור למים, כדי להשמיד כל סיכוי להישארות בקטריות במים
4.יש לבצע שטיפה BACKWASH  למסנן
5.ציוד שמתפרק למשל:סולמות, יש לפרק,לייבש ולאחסן בצד
6.יש להוריד את מפלס המים מספר ס"מ מתחת לסקימרים
7.יש לכסות את הבריכה בכיסוי כל שהוא
8.יש לבדוק שהציוד: משאבות, מסנן וכו' תקינים חשוב לזכור:

  • גם בחורף כשלא משתמשים בבריכה יש להפעיל את המשאבה למס' שעות (לכן חשוב לבדוק את תקינות המכשירים).
  • יש לבדוק את המים פעם בשבועיים
  • יש לדאוג שהציוד מוגן מפני גשם

הידרה ממליצה במידת האפשר להתקין משאבת חום כדי להמשיך וליהנות מהבריכה. נשמח לעזור ולסייע בשאלות נוספות 03-5566066