FontAwesomeConfig = { searchPseudoElements: true };
envelope

רמת ה-PH הינה הגורם החשוב ביותר בשמירה על מים מאוזנים.
רמת ה-PH נעה בסקלה שבין 0-14
ערך 0 -מים חומציים
ערך 7- מים נטראליים
ערך 14- מים בסיסיים
רמת ה-PH בבריכה חייבת להיות בטווח של 7.2-7.8 כדי שהמים יהיו מאוזנים.

* PH גבוה מפחית את יעילות הכלור בבריכה, המים הופכים לבסיסיים והכלור שאנו שמים הופך להיות בלתי יעיל בהריגת חיידקים וירוקת, בצורה זו נוצר מצע להתפתחות החיידקים בבריכה.

כשה-PH נמוך- המים הופכים לחומציים וקורוזוביים ויכולים לתקוף את הציוד ואת המתרחץ (עיניים,שיער וכו')
לסיכום לשמירה על בריאות המתרחץ חובה לשמור על רמת PH בערכים שבין 7.2-7.8 (מים מאוזנים), לשם כך מציעה חברת "הידרה שירותי הנדסה" מס' מכשירי מדידה: טסט קיט ידני, טסט קיט אלקטרוני. חובה לבצע בדיקה בבריכה ע"י ציוד לבריכות שחיה תואם אחת לשבוע באופן עצמאי או ע"י איש התחזוקה.